پنکه تبلیغاتی

پنکه تبلیغاتی

مشخصات پنکه تبلیغاتی

این پنکه تبلیغاتی به صورت رومیزی و قابل نصب روی دیوار می باشد  دو سرعته همراه با چراغ اضطراری می باشد و از هدایای تبلیغاتی منحصر به فرد در روزهای گرم تابستان میباشد که می توانید با چاپ لگو روی این پنکه تبلیغات خود را انجام دهید.
 

کالای مرتبط با پنکه تبلیغاتی