فنجان تبلیغاتی جادویی

فنجان تبلیغاتی جادویی

مشخصات فنجان تبلیغاتی جادویی

فنجان تبلیغاتی که از جنس سرامیکی می باشد و نظر به استقبال مشتریان هدایای تبلیغاتی از لیوان تبلیغاتی حرارتی فنجان تبلیغاتی جادویی که در تماس با حرارت تغییر رنگ میدهد در محصولات ما جا پیدا کرده که شما با چاپ تبلیغات خود روی این لیوان می توانید این محصول را سفارش دهید
 

کالای مرتبط با فنجان تبلیغاتی جادویی