مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

طرح مورد نظر خودرا جهت تولید فلش مموری اختصاصی برای ما ارسال می نمایید. ما براساس طرح مورد نظر شما یک قالب نمونه تولید کرده و ارائه میدهیم. پس از تایید قالب اولیه یک نمونه براساس طرح تولید میشود. پس از تایید نمونه ،چنانچه نمونه مورد تایید مشتری قرار گیرد، تولید انبوه شروع میگردد.

هدایای دیگر » فلش تبلیغاتی » فلش مموری اختصاصی