جاکلیدی تبلیغاتی پلاستیکی

جاکلیدی تبلیغاتی پلاستیکی

مشخصات جاکلیدی تبلیغاتی پلاستیکی

یکی از کاربردی ترین و ارزان ترین هدایای تبلیغاتی جاکلیدی تبلیغاتی پلاستیکی می باشد که لگو و تبلیغات شما داخل این طلق پلاستیکی گذاشته و پرس می شود هزینه ی این محصول با چاپ محاسبه شده است

کالای مرتبط با جاکلیدی تبلیغاتی پلاستیکی