سررسید وزیری ترمو سگک دار

سررسید وزیری ترمو سگک دار

مشخصات سررسید وزیری ترمو سگک دار

سررسید وزیری ترمو سگک دار می باشد که جلد روی این سررسید از جنس ترمو می باشد . کاغذ داخلی این سررسید 70 گرمی خارجی می باشد. چاپ داخله  دو رنگ است و نوع صحافی ترمو دوختی است این سررسید دارای اطلاعات کامل مهندسی، اطلاعات کامل تلفن و یادداشت تلفن به همراه یک فرم گلاسه رنگی در ابتدای سررسید می باشد، چاپ بر روی جلد سررسید به صورت داغی ، طلاکوب ، نقره کوب و یا اختصاصی انجام می شود.