سررسید تبلیغاتی SSA13

سررسید تبلیغاتی SSA13

مشخصات سررسید تبلیغاتی SSA13

سررسید تبلیغاتی ویژه افراد سخت سلیقه به صورت سه تکه می باشد و جلد آن از جنس ترمو و کاغذ داخلی آن کرم می باشد. هدایای تبلیغاتی سال 1397 سررسید تبلیغاتی
 

کالای مرتبط با سررسید تبلیغاتی SSA13