سررسید تبلیغاتی گالینگور

سررسید تبلیغاتی گالینگور

مشخصات سررسید تبلیغاتی گالینگور

این سررسید تبلیغاتی با کلیه استاندارد های جهانی ساخته شده است و برای افراد سخت سلیقه و شرکت های بازرگانی که مشتریان خارجی دارند پیشنهاد می شود در دو رنگ و دو تکه می باشد هدایای تبلیغاتی خاص برای افراد خاص می باشد برای دریافت هزینه های چاپ روی این سررسید تبلیغاتی با کارشناسان ما تماس بگیرید