سررسید تبلیغاتی دو تکه اروپایی

سررسید تبلیغاتی دو تکه اروپایی

مشخصات سررسید تبلیغاتی دو تکه اروپایی

سررسید تبلیغاتی سال 1397 در سایز اروپایی می باشد جلد این سررسید ترمو و دو تکه است طراحی بی نظیر این سررسید تبلیغاتی را در رده ی پرفروش ترین هدایای تبلیغاتی قرار داده است کاغذ داخلی این سررسید کرم رنگ می باشد و هزینه چاپ روی جلد این سررسید به صورت جداگانه محاسبه می گردد

کالای مرتبط با سررسید تبلیغاتی دو تکه اروپایی