سررسید تبلیغاتی دو تکه

سررسید تبلیغاتی دو تکه

مشخصات سررسید تبلیغاتی دو تکه

سررسید تبلیغاتی در سایز اروپایی می باشد دو تکه ترمو روی جلد و کاغذ داخلی آن کرم می باشد هدایای تبلیغاتی به صورت طراحی جدید برای سال جدید می باشد چاپ روی این سررسید انجام میشود