سررسید تبلیغاتی ترمو

سررسید تبلیغاتی ترمو

مشخصات سررسید تبلیغاتی ترمو

سررسید تبلیغاتی جلد ترمو می باشد و پلاک دار جهت هدایای تبلیغاتی آخر سال با کاغذ داخلی کرم رنگ چاپ روی جلد این سررسید به صورت داغی یا طلا و نقره کوب یا روی پلاک به صورت لیزر و فلت بد انجام میشود