سالنامه اروپایی تبلیغاتی 3تکه

سالنامه اروپایی تبلیغاتی 3تکه

مشخصات سالنامه اروپایی تبلیغاتی 3تکه

این سالنامه تبلیغاتی در سایز اروپایی می باشد و جنس جلد ترمو و سه تکه می باشد یکی از سررسید های سال 1397 است که با طراحی بسیار شکیل و در عین حال ساده به مشتریان به عنوان هدایای تبلیغاتی ارائه می گردد. چاپ روی این سررسید با هزینه جدا انجام میشود

کالای مرتبط با سالنامه اروپایی تبلیغاتی 3تکه