تقویم تبلیغاتی رومیزی

تقویم تبلیغاتی رومیزی

مشخصات تقویم تبلیغاتی رومیزی

این تقویم رومیزی تبلیغاتی طرح ایران قدیم می باشد و از هدایای تبلیغاتی پرفروش در زمینه تقویم و سررسید تبلیغاتی است چاپ روی این تقویم رومیزی تبلیغاتی به صورت طلاکوب و نقره کوب و داغی انجام می شود

کالای مرتبط با تقویم تبلیغاتی رومیزی