جایادداشتی تبلیغاتی

جایادداشتی تبلیغاتی

مشخصات جایادداشتی تبلیغاتی

این جایادداشتی تبلیغاتی در سایز 10 در 10 می باشد و همراه با کاغذ است در صورتیکه کاغذ از این هدایای تبلیغاتی حذف شود 15 درصد از مبلغ فوق کسر می گردد حداقل تعداد سفارش این جایادداشتی تبلیغاتی 100 عدد می باشد

کالای مرتبط با جایادداشتی تبلیغاتی