خودکار تبلیغاتی پلاستیکی

خودکار تبلیغاتی پلاستیکی

مشخصات خودکار تبلیغاتی پلاستیکی

خودکار تبلیغاتی از جنس پلاستیکی می باشد که در 5 رنگ مختلف خدمتتان ارائه می گردد این خودکار ها با چاپ لگو روی آن با هر رنگ مورد درخواست شما سفارش گرفته می شود چاپ روی این هدایای تبلیغاتی به صورت تامپو انجام می شود.

کالای مرتبط با خودکار تبلیغاتی پلاستیکی