تاریخ مقاله: 1395/04/21

شرکت نگین صنعت بابل به جمع مشتریان شرکت هدایای تبلیغاتی هیدیکا پیوست این شرکت که یکی از بزرگترین شرکت های صنعتی منطقه میباشد که با سفارش تعداد زیادی کالای تبلیغاتی به استقبال مشتریانش رفت